Tìm hiểu và tải thông tin về dịch vụ ChatWork

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được quản lý nghiêm ngặt, theo đúng quy tắc Chính sách Bảo mật (https://go.chatwork.com/vi/privacy.html) của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với đại lý bán hàng và công ty ký gửi nếu việc tiết lộ là cần thiết.